Het Indisch Herinneringscentrum (IHC) Jaarverslag 2017

Indisch geheugen voor de toekomst

Het Indisch Herinneringscentrum (IHC) zet zich actief in om de herinnering aan de gebeurtenissen vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de betekenis daarvan nu levend houden. Meer bekendheid over de Indische geschiedenis leidt tot een beter begrip van actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen die verwant zijn aan deze historie. En door te herinneren, gedenken en herdenken blijft het Indische verhaal ook voor de toekomst gewaarborgd. Zo geeft het Indisch Herinneringscentrum vorm aan haar motto: het Indisch geheugen voor de toekomst. 

Middels landelijke programmering, online campagnes, (educatieve) projecten en tentoonstellingen brengt het Indisch Herinneringscentrum deze geschiedenis op eigentijdse wijze onder de aandacht. Mede dankzij steun van het vfonds kunnen we onze projecten vormgeven.

Het online jaarverslag vormt een overzicht van wat het Indisch Herinneringscentrum in 2017 heeft bereikt en weten te realiseren.

U bent hier